Entradas

Ekuazioak egiteko modelaje bat

Hau hotza!!!!!

Laburbidezko formulak pintatutako egurrezko lausekin

laburbidezko formulak: sorpresak eta gozamena

LABURBIDEZKOA FORMULAK grafikoki

Biderkagai komuna atera

Zatiketak polinomioak taula edo matriz moduan

Polinomio biderketa: lausak, grafikoki, taula, aljebra moduan II eta ingeleraz

zatikiak biderkatzeko GRAFIKOKI

Polinomio biderketa: lausak, grafikoki, taula, aljebra moduan I

zatikiak alderatzen

Aljebra gehiago INGELERAZ

Las simetrías ocultas de la tabla de multiplicar

jakidun kanala