zatikiak biderkatzeko GRAFIKOKI


https://geometricfunctions.org/wsp/march2016/fractionmult/