2.DBHkoak Sierpinski proiektua hasi gara

2.DBHkoak   hasi gara, talde lanean, aldeak neurtzen erdibiko puntuak bilatu ahal izateko, arkatzez marrak egiten ditugu, gure lana, esperientzia eta gogoak konpartitzen ditugu.Con los de 2º de la ESO hemos comenzado la fase de marcar y pintar los triángulos de Sierpisnki hasta la 4 interacción

Concentrados 

Midiendo y marcando suavemente con el lápiz

En equipos compartiendo objetivos, material y nuestras ilusiones.

Zatikiak 1dbh-n

Zatikiak buruzko gaia hasi gara, mosaiko piezak erabiltzen ditugu kontzeptu batzuk argi eta garbi adierazteko.
Hexagono horia unitatea, trapezio gorriak 1/2, erronbo urdinak 1/3 eta triangelu berdeak 1/6 izango dira

Maketa sierpinski bukatuta

1.fasea bukatu dugu, gure ikasgeletan maketa egin dugu.


Ya hemos terminado la 1° fase, tenemos en nuestras aulas la maqueta.

Pareta prestatzen

Arotzak pareta dm-z prestatu du, gero margotuko dute eta azkenik GURE TXANDA.
Hau gogoak!


El carpintero ha forrado la pared con dm, luego se pintará  y POR FIN NUESTRO TURNO.
¡Qué  ilusión!

Fractales: entendiendo a SierpinskiFractalEn la naturaleza también aparece la geometría fractal, como en este brécol romanesco.
Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas.1El término fue propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. La propiedad matemática clave de un objeto genuinamente fractal es que su dimensión métrica fractal es un número no entero.
Si bien el término "fractal" es reciente, los objetos hoy denominados fractales eran bien conocidos en matemáticas desde principios del siglo XX. Las maneras más comunes de determinar lo que hoy denominamos dimensión fractal fueron establecidas a principios del siglo XX en el seno de la teoría de la medida.
La definición de fractal desarrollada en los años 1970 dio unidad a una serie de ejemplos, algunos de los cuales se remontaban a un siglo atrás. A un objeto geométrico fractal se le atribuyen las siguientes características:2
  • Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales.
  • Es autosimilar, su forma es hecha de copias más pequeñas de la misma figura.
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractal

Fraktalak: Sierpinski ulertu nahian

Fraktal
Naturan ere agertzen da geometria fraktala, romanesko honetan bezala.
Fraktal bat bere oinarrizko egitura, zatikatua edo ez erregularra eskala ezberdinetan errepikatzen den objektu erdigeometriko bat da. Izena Benoît Mandelbrotek proposatu zuen 1975ean eta latinezko fractus hitzetik dator, hautsia edo pitzatua esan nahi duena. Egitura natural asko fraktal erakoak dira.
Objektu geometriko fraktal bati ematen zaizkion ezaugarriak honako hauek dira:
Ez da nahikoa ezaugarri hauetako bakar bat fraktal bat definitzeko. Adibidez, benetako lerro zuzena ez da fraktaltzat hartzen, objektu autoantzekoa den arren, gainontzeko ezaugarriak ez baititu.
Fraktal natural bat geometria fraktalaren bidez deskriba daitekeen naturako elementu bat da. Hodeiak, mendiak, zirkulazio-aparatua kostaldeak edo elur malutak fraktal naturalak dira. Irudikapen hau gutxi gora-beherakoa da, objektu fraktal idealei ematen zaizkien ezaugarriek, xehetasun mugagabea kasu, mundu naturalean mugak baitituzte.

https://eu.wikipedia.org/wiki/Fraktal

sierpinski

Zenbaki osoen batura, balio absolutua, baten aurkakoa


Bandeja batean zenbaki bat tapoiak erabiliz jarri du,  beste batek zenbaki honen aurkakoa eta hirugarrenak tapoi guztiak kontatu ditu eta ......denon artean, gure lanari esker, ZEROA lortu dugu
(-5) + (+5)= 0

zenbaki bat eta bere aurkakoa
Lan-fitxa  egin dugu talde txikietan.
Nahi baduzue hementxe ere eskura dezakezue :
https://drive.google.com/file/d/0B7rWjXqzx_M-ZEliQVdZX0RjQXM/view?usp=sharing

Sumas de números enteros, valor absoluto y opuestos

Trabajando en grupo hemos conseguido un CERO, uno elegía una cantidad de un color para representar un determinado número entero, el siguiente colocaba en la misma bandeja el opuesto de ese número y el tercero calculaba el resultado siendo este cero que es el resultado de sumar dos números enteros y opuestos.

(-5) + (+5)= 0

1. DBH-ko lanean Sierpinskiren eskutik

Trabajando y avanzando de la mano de Sierpinski
 lan taldean
trabajando en equiposlaguntasuna
echándose una mano


Si Pitágoras hubiera tenido tapones de colores...

Zenbaki osoak lantzeko ... koloretako tapoiak

vaya colección de colorines! vamos a disfrutar de los números enteros

Números enteros, positivos y negativos tambien en colores
Para algunos los positivos eras los rojos, para otro grupo eran los azules.
Algunos han considerado los blancos negativos y en cambio otros era positivos.
El asunto ha estado en consensuar y tener un código para poder seguir trabajando , calculando.....

Kolore bat aukeratu dugu positiboak (+ plus) adierazteko eta beste kolore bat negatiboak (- minus) adierazteko, horrela adoztu dugu zenbaki ososak adierazteko gure kodigoa.