Laburbidezko formulak pintatutako egurrezko lausekin